Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Robert Polański
Kancelaria Komornicza w Krośnie

Robert Polański

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Dane teleadresowe

Kancelaria: 695 852 502
Księgowość: 579 074 951
Asesor komorniczy: 579 974 098
Komornik: 737 472 117

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 87 1090 2590 0000 0001 3256 9495
Swift: WBKPPLPP
IBAN: PL 87 1090 2590 0000 0001 3256 9495
NIP: 819 150 49 96
REGON: 36 34 39 855


Adres kancelarii

Robert Polański
Komornik sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie

Kancelaria Komornicza nr IV w Krośnie
Krakowska 124/6 1 p. - naprzeciw biblioteki
38-400 Krosno

Godziny otwarcia

Przyjmowanie stron
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Email:
krosno.polanski@komornik.pl

Licytacje

Informacje o licytacjach prowadzonych przez kancelarię

Obrazek z licytacji komorniczej

Brak ofert

Licytacja ruchomości

Obrazek z licytacji komorniczej

Brak ofert

Licytacja nieruchomości

Obrazek z licytacji komorniczej

Brak ofert

Sprzedaż z wolnej ręki

Poszukiwanie majątkuKancelaria prowadzi aktywne poszukiwanie majątku dłużnika.
Więcej informacje można uzyskać telefonicznie, w siedzibie kancelarii albo pod linkiem:
http://komornikkrosno.info/pliki/poszukiwanie_majatku.pdfMateriały do pobrania

Obszar działalności kancelarii

Obszar działalności kancelarii obejmuje powiat krośnieński wraz z miastem Krosno.Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 10.
1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego,
na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
z wyjątkiem spraw:
a) o egzekucję z nieruchomości;
b) o wydanie nieruchomości;
c) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
d) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
e) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO


Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Roberta Polańskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (RODO).

Więcej informacje o RODO pod linkiem: http://komornikkrosno.info/pliki/RODO.pdf