Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Robert Polański
Kancelaria Komornicza w Krośnie

Robert Polański

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Dane teleadresowe

Kancelaria: 695 852 502 lub 579 555 704
Komornik: 737 472 117
BZ WBK
Numer konta: 87 1090 2590 0000 0001 3256 9495
Swift: WBKPPLPP
IBAN: PL 87 1090 2590 0000 0001 3256 9495
NIP: 819 150 49 96
REGON: 36 34 39 855

Adres kancelarii

Robert Polański
Komornik sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie
Kletówki 52
38-400 Krosno

Godziny otwarcia

Przyjmowanie stron
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Email:
krosno.polanski@komornik.pl

Licytacje

Informacje o licytacjach prowadzonych przez kancelarię

Obrazek z licytacji komorniczej

Brak ofert

Licytacja ruchomości

Obrazek z licytacji komorniczej

Brak ofert

Licytacja nieruchomości

Obrazek z licytacji komorniczej

Brak ofert

Sprzedaż z wolnej ręki

Poszukiwanie majątkuWierzyciel może złożyć wniosek w trybie art. 791 ind 1 kpc o poszukiwanie majątku dłużnika. W przypadku złożenia wniosku, na mocy z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel wpłaca na rachunek bankowy komornika kwotę 81,39 zł (z VAT). W przypadku skutecznego postępowania egzekucyjnego, dłużnik zostaję obciążony kosztami celowej egzekucji (art. 770 kpc). W toku postępowania egzekucyjnego, który ma charakter dyspozytywny (wierzyciel jest kreatorem postępowania) wierzyciel winien wskazać konkretne rzeczy i prawa majątkowe z których postępowanie egzekucyjne może być prowadzone. W przypadku braku wiedzy o majątku dłużnika, wierzyciel może zgłosić szereg zapytań do instytucji oraz organów państwa o stan majątkowy dłużnika za pośrednictwem organu egzekucyjnego.

Kancelaria komornicza posiada systemy umożliwiające e-zapytania tj; EPU (Elektroniczne Postępowania Upominawcze), E-ZUS, OGNIVO, złożenie zapytań umożliwia szybkie uzyskanie informacji o dłużniku i skraca czas postępowania egzekucyjnego.
Koszty zaliczek do urzędów oraz innych uczestników postępowania egzekucyjnego są następujące:
•zapytania do systemu OGNIVO umożliwia uzyskanie informacji czy dłużnik posiada rachunek bankowy w konkretnych banku (np. PEKAO SA, banku spółdzielczym), wierzyciel może wybrać dowolną ilość banków
a) zapytania do kompletu 25 centrali banków ogólnopolskich – 10,00 zł.
•zapytania o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) – (bezpłatnie),
•elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – 41,22 zł (wraz z kosztami przelewu, za uzyskanie informacji o jednym płatniku składek, w przypadku gdy dłużnik pracuje w kilku miejscach jednocześnie, opłata zwielokrotnia się o 40,47 zł za każdą informację o płatniku),
•zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazanie kont bankowych dłużnika – dodatkowa opłata – 45,00 zł,
•zapytanie o nieruchomości do Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium Polski – 20,00 zł. od każdego zapytania,
•zapytanie do właściwej Ewidencji Gruntów (Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskie) (najczęściej 50,00 zł. od jednej strony udzielonej odpowiedzi, w przypadku dłużnika który posiada wiele nieruchomości, koszt 50.00 zł należy zwielokrotnić),
• zapytania do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych – jest to kwota ok. 60 zł (w zależności od uchwał poszczególnych Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych)
•zapytanie do Biura Ewidencji Ludności – uzyskanie informacji o stałym oraz tymczasowym miejscu zamieszkania/pobytu, a także danych dłużnika (np. PESEL) bezpłatnie,
•czynności terenowe: koszty dojazdu do w miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika, na terenie Miasta Krosno – bezpłatnie, na terenie powiatu krośnieńskiego jest to stawka za 1 km 0,8358 zł
•inne czynności, stosownie do okoliczności i wniosków wierzyciela.


Materiały do pobrania

Obszar działalności kancelarii

Obszar działalności kancelarii obejmuje powiat krośnieński wraz z miastem Krosno.Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.